Registrační formulář

Zákaznická linka

800 11 00 77

Doporučení firmám, jak hledat zaměstnance

Základem je pečlivě si připravit popis pracovního místa a přesně specifikovat požadavky na volnou pracovní pozici. Současně je dobré určit, které znalosti a schopnosti mají přednostní prioritu, případně bez kterých byste se i obešli a jsou pouze výhodou.

Ve specifikaci kandidáta neuvádějte diskriminační požadavky, jako např.  národnost, pohlaví, věk a podobně.

Vyhledávat můžete vlastními silami (placená inzerce, umístění na internetový pracovní server  atd.) nebo se můžete svěřit do péče personální agentury. Každá z těchto variant má své výhody, mezi největší výhody spolupráce s personální agenturou patří zejména:

  • Úspora drahocenného času a energie – konzultant agentury provede základní selekci uchazečů a k pohovoru k vám přijdou již jen vybraní, proškolení a prověření pracovníci.
  • Širší výběr - agentura disponuje širokou databází uchazečů, má tedy větší pravděpodobnost výběru vhodného kandidáta než máte sami.
  • Garance základních požadavků – výběr provádí odborně proškolený konzultant, který ví, na co se při pohovoru zaměřit, tak aby potenciální pracovník splňoval veškeré nároky pro nové zaměstnání. Součástí pohovoru je v případě potřeby dle funkce zařazení pracovníka školení na BOZP a seznámení se společností v níž bude vybraný kandidát pracovat.

Agentura si za vyhledání uchazeče, kterého se rozhodnete přijmout, vyúčtuje dohodnutou provizi – to je jediná nevýhoda vyhledávání prostřednictvím personální agentury. Avšak spočítáte-li si investovaný čas vlastních pracovníků a náklady na inzerci a další způsoby vyhledávání vlastní cestou zjistíte, že agentura pro vás bude finančně výhodnější.

Některé agentury nabízí velmi zajímavou možnost zajistit za zprostředkovaného uchazeče adekvátní náhradu při jeho nepřítomnosti v době dovolené, nemoci a případného pracovního volna, což bývá na některých pozicích nezbytné, na některých pozicích velkou výhodou – agentura disponuje širokou databází kvalifikovaných brigádníků  a proto vám požadovaného pracovníka je schopna zajistit.

V další fázi musíte uchazeče, ať už nalezeného vlastními silami nebo zaslaného pracovní agenturou, podrobit osobnímu pohovoru a přezkoušení, z důvodu aby tento vybraný pracovník odpovídá všem požadavkům vaší společnosti - ani kandidát zaslaný personální agenturou vám nemusí plně vyhovovat.

Jak vést osobní pohovor?

Základní zásadou by mělo být nechat uchazeče co nejvíce hovořit, abyste ho maximálně poznali. Dobré je ještě před úplnou specifikací pozice z vaší strany otázat se uchazeče, co mu nejvíce vyhovovalo a co nejvíce vadilo v minulém zaměstnání, dozvíte se tak, zda nenabízíte podobné podmínky. Další základní otázkou by měl být dotaz na alespoň základní povědomí uchazeče o vaší společnosti – což svědčí o všeobecném zájmu o společnost, o určité zodpovědnosti uchazeče a zda je schopen si některé informace získat. Typické otázky při vedení pohovoru.

Způsob vedení osobního pohovoru s uchazečem je třeba měnit podle typu pozice, jinak se budete ptát při výběru operátora výrobní linky a jinak při výběru manažera, od kterého očekáváte mimo jiné např. perfektní zvládání stresových situací (není jistě od věci kandidáta na takovou pozici určitému stresu při pohovoru vystavit a údaje uvedené v životopise tak prakticky ověřit).

Zpět na výpis kategorie "Doporučení pro zaměstnavatele"

© Všechna práva vyhrazena FUTURA|AM s.r.o. - personální agentura

Zavolejte nám
800 11 00 77

Napište nám
futuraam@futuraam.cz

tvorba webových stránek Praha